Uncategorised

กำลังใจ

จิตใจที่ยิ่งใหญ่วิพากย์วิจารณ์ความคิด จิตใจสามัญวิพากวิจารณ์เหตุการณ์ แต่จิตใจที่ต่ำต้อยนั้นวิจารณ์เพียงผู้คน

By smith | Uncategorised
DETAIL

ศูนย์ดูแลนักศึกษา ยินดีต้อนรับ

นักศึกษามีปัญหาใดๆ สามารถติดต่ออาจารย์ ทุกการสื่อสาร และมาพบได้ทุกเวลา

By smith | Uncategorised
DETAIL
TOP