นักศึกษาต้องการปรึกษาในเรื่องต่างๆ ศูนย์ดูแลนักศึกษายินดีให้คำปรึกษา
ติดต่อ อ.สมิธ วุฒิสวัสดิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 19 ชั้น 1
โทร. 089 127-2828 , 081 585-5564 หรือ 02 868-6000 ต่อ 5410
e-mail : smithsrbm111@hotmail.com / scc.siam.edu@hotmail.com
Skype :  _smith-bob

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *